ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SITEMAP ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΝΕΑ EN | GR

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, διαβλέποντας την ραγδαία ανάπτυξη του τομέα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά στοιχεία στην Ελλάδα αλλά και τις γειτονικές χώρες, έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του και στον τομέα της παραγωγής φωτοβολταϊκών προϊόντων.

Ο ΟΜΙΛΟΣ, μέσω των θυγατρικών εταιρειών του PIRITIUM A.E. και SILCIO A.E. έχει κατασκευάσει και λειτουργεί δύο πλήρως αυτοματοποιημένες και καθετοποιημένες βιομηχανικές μονάδες στην ΒΙ.ΠΕ. (Βιομηχανική Περιοχή) της Πάτρας για την παραγωγή φετών πολυκρυσταλλικού πυριτίου (wafers), φωτοβολταϊκών κυττάρων (cells) και φωτοβολταϊκών πλαισίων (panels).

Η παραγωγική μονάδα της PIRITIUM Α.Ε. χρησιμοποιεί πυρίτιο κατάλληλο για φωτοβολταϊκές εφαρμογές (SoGSi) για την παραγωγή περίπου 40 MWp φετών πολυκρυσταλλικού πυριτίου ετησίως. Η SILCIO Α.Ε. διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα 31 MWp σε φωτοβολταϊκά κύτταρα και 20 MWp σε φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Μέρος της παραγωγής των φωτοβολταϊκών πλαισίων πωλείται ήδη στην Ελληνική Αγορά, ενώ το υπόλοιπο εξάγεται σε πολλές χώρες, όπως Ιταλία, Τουρκία, Γερμανία, Ισπανία, κ.α. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της SILCIO Α.Ε. έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν με μεγάλη απόδοση σε μεγάλο αριθμό φωτοβολταϊκών πάρκων και στεγών σε όλη την Ελλάδα.

Η υψηλή και πρωτοποριακή τεχνολογία των δύο μονάδων αποτέλεσε για τον ΟΜΙΛΟ θέμα υψηλής προτεραιότητας. Για τον λόγο αυτό, έχουν επιλεγεί οι πλέον εξελιγμένες παραγωγικές διαδικασίες, ενώ την σχεδίαση και ανέγερση των γραμμών παραγωγής έγιναν από Ευρωπαίους κατασκευαστές με ηγετική θέση στον χώρο τους. Οι γραμμές παραγωγής λειτουργούν με πλήρη αυτοματοποίηση, επιτυγχάνοντας αφενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής και αφετέρου παραγωγή αρίστης ποιότητας και απόδοσης πολυκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών κυττάρων και πλαισίων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στα περιβαλλοντικά θέματα, έτσι ώστε ο σχεδιασμός και η λειτουργία των εργοστασίων να είναι σύμφωνος με τα αυστηρότερα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πραγματοποιείται ανακύκλωση των λυμάτων και των χρησιμοποιουμένων υδάτων με σκοπό την οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

 
 
Λεωφ.Κηφισίας 209, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα T.: +302106141106-115 Φ.: +302106140371 www.copelouzos.gr