ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SITEMAP ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΝΕΑ EN | GR

Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, κατέχοντας σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς του ενεργειακού κλάδου, έχει αποκτήσει ηγετική θέση στην αγορά.

Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, μέσω της ENELCO Α.Ε., κοινής εταιρείας μεταξύ της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. (25%) και της ENEL SpA  (75%), διαθέτει μία (1) άδεια για σταθμό ενέργειας με καύσιμο το Φυσικό Αέριο, συνολικής ισχύος 450MW.

Πρόκειται για ένα Σταθμό Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου ισχύος 450MW που θα κατασκευαστεί στην Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης.

Ο σταθμός είναι χωροθετημένος σε μια κομβική περιοχή, σταυροδρόμι τόσο των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τα γειτονικά κράτη όσο και των υφιστάμενων αλλά και των σχεδιαζόμενων αγωγών φυσικού αερίου, και σκοπεύει να απευθυνθεί όχι μόνο στην Ελληνική αλλά και στην ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων.

 

 
 

 

 
 
Λεωφ.Κηφισίας 209, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα T.: +302106141106-115 Φ.: +302106140371 www.copelouzos.gr