ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SITEMAP ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΝΕΑ EN | GR

Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Η απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχα, οι εταιρίες Προμήθειας χρησιμοποιώντας το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο μπορούν να εκπροσωπούν αυτούς τους καταναλωτές, χωρίς καμία επίπτωση ή διακοπή στην ηλεκτροδότηση των καταναλωτών.

 

2. Η διαρκής παρουσία του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ στον χώρο της Ενέργειας

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ έχει μακρόχρονη και αδιάλειπτη παρουσία στον χώρο της Ενέργειας, και πιο συγκεκριμένα στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Από το 2002,  σε συνεργασία με την NEK EAD, την κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού της Βουλγαρίας, ίδρυσαν την NECO Α.Ε., μια Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς προμηθευτές της αγοράς. Οι κύριες δραστηριότητες της NECO Α.Ε. είναι η εισαγωγή και εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις βόρειες διασυνδέσεις της Ελλάδας ( Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία ) προς την Ελληνική αγορά, καθώς και οι εισαγωγές- εξαγωγές Ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Ιταλία και την Τουρκία.

Ο μακρόπνοος σχεδιασμός του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ περιλαμβάνει, πέρα από την προαναφερθείσα συνεργασία, την περαιτέρω διείσδυση στο τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και πιο συγκεκριμένα την δραστηριοποίηση στην αγορά διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

 

3. Η NOVAERA ENERGY A.E. και το υπάρχον νομοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο

Αξιοποιώντας πλέον την ευκαιρία που παρουσιάζεται μέσω της απελευθέρωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ προχώρησε στην ίδρυση της NOVAERA ENERGY Α.Ε., η οποία και έλαβε άδεια προμήθειας  ηλεκτρικής ενέργειας 300MW από το ΥΠΕΚΑ ( νυν ΥΠΑΠΕΝ ) στις αρχές του 2010 ( Aριθμ. ΥΠΕΚΑ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.11/159,220/1992/ 25.2.2010 ) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Συμμετεχόντων που διατηρεί ο Λειτουργός της αγοράς, ΛΑΓΗΕ.

 

4. Η εξυπηρέτηση πελατών Μέσης και ΥψηλήςΤάσης

Πρωταρχικό στόχο της NOVAERA ENERGY A.E. αποτελεί η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες Μέσης και Υψηλής Τάσης, εντός του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας.

Με την έγκριση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες το 2013 ( ΦΕΚΒ΄832/09.04.2013 ) όπως αυτός ισχύει, και την κατ’ επέκταση εφαρμογή του, μακροπρόθεσμος στόχος της NOVAERA ENERGY Α.Ε. είναι η καθιέρωσή της ως πρωταγωνιστή στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

5. Προϊόντα– Υπηρεσίες – Όροι Σύνδεσης και Εξυπηρέτησης

Οι βασικοί όροι σύνδεσης και προμήθειας καθώς επίσης και οι Χρεώσεις Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες Υψηλής και Μέσης Τάσης προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της εγκατάστασης του Πελάτη και τις υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Προμηθευτή και Πελάτη στο πλαίσιο των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, τηρουμένων των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Η NOVAERA ENERGY A.E. διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει ειδικούςόρους, που να συμπληρώνουν την ανάγκη εξυπηρέτησης των Πελατών ή υποψηφίων Πελατών.

 

6. Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας NOVAERA ENERGY Α.Ε. :

 Δ/νση:   Λεωφ. Κηφισίας 209, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα
 Τηλ:   +302106141106-15
 Φαξ:   +302106140371-2
 Email:   info@copelouzos.gr

 

7. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας ( ΥΠΑΠΕΝ ) :   www.ypeka.gr
 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ( ΡΑΕ ) :   www.rae.gr
 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ( ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ) :   www.admie.gr
 Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ( ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ) :   www.lagie.gr
 Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ) : www.deddie.gr

 

 
 
Λεωφ.Κηφισίας 209, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα T.: +302106141106-115 Φ.: +302106140371 www.copelouzos.gr