ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SITEMAP ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΝΕΑ EN | GR

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Η ELICA GROUP μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ έχει συμπεριλάβει τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα στο χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ιδιοκτησία 2 σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων για την παραγωγή Φωτοβολταϊκών στοιχείων, ενδυναμώνει τον ηγετικό ρόλο του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ στον Φωτοβολταϊκό τομέα στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, στα πλαίσια της πολυετούς και επιτυχημένης δραστηριοποίησής του στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητων Φωτοβολταϊκών σταθμών σε περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια.

Μέχρι και σήμερα o ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ έχει εγκαταστήσει και θέσει σε εμπορική λειτουργία ιδιόκτητους Φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 30 MW.

 

 

 

 
 
Λεωφ.Κηφισίας 209, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα T.: +302106141106-115 Φ.: +302106140371 www.copelouzos.gr