ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SITEMAP ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΝΕΑ EN | GR
 • pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic5
 • pic6
 • pic7
 • pic8
 • pic9
 • pic10

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ είναι ένας πλήρως ανεπτυγμένος επιχειρηματικός οργανισμός ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε στρατηγικούς βιομηχανικούς και τεχνολογικούς τομείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το έμπειρο προσωπικό και η ικανότητα της άμεσης προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς είναι βασικοί παράγοντες για τις επαγγελματικές επιτυχίες του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ειδικεύεται σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας και σε εξειδικευμένους τομείς της βιομηχανίας όπου η εμπειρία του και η γνώση του τον καθιστούν ικανό να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο στη σύλληψη, ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλης κλίμακας βιομηχανικών, τεχνολογικών και άλλων έργων υποδομής.

Οι βασικοί τομείς δραστηριότητάς του είναι:

 • Ενέργεια & κατασκευές ενεργειακών έργων 
 • Φυσικό αέριο 
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
 • Διαχείριση Αεροδρομίων 
 • Ανάπτυξη & Εκμετάλλευση Ακινήτων 
 • Υπηρεσίες Εξοικονόμησης Ενέργειας, Διαχείρισης και Συντήρησης μεσαίων & μεγάλων επιχειρήσεων 
 • Εκθεσιακά & Συνεδριακά Κέντρα 
 • Διαφήμιση

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ αποτελεί ένα δυναμικό και αισιόδοξο παράδειγμα ελληνικού επιχειρηματικού και επενδυτικού ιδιωτικού οργανισμού. Με όραμα και αποφασιστικότητα, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα νέων επενδύσεων, προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας στη χώρα, και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

Με εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, συνεχίζει να επενδύει στον τόπο μας και στους ανθρώπους του.  

 

 
 
Λεωφ.Κηφισίας 209, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα T.: +302106141106-115 Φ.: +302106140371 www.copelouzos.gr