ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SITEMAP ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΝΕΑ EN | GR

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, μέσω της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E. κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά φυσικού αερίου.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. είναι μία μικτή ελληνορωσική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1991 στην Αθήνα.

Μέτοχοί της είναι η OAO GAZPROM η οποία, μέσω της 100% θυγατρικής της GAZPROMEXPORT LTD, ελέγχει το 50% των μετοχών της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. και ο κ. Δημήτρης Κοπελούζος ο οποίος ελέγχει το υπόλοιπο 50%.

Η OAO GAZPROM είναι ένας από τους μεγαλύτερους  ενεργειακούς  ομίλους παγκοσμίως και ο κυριότερος προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ο ρωσικός ενεργειακός γίγαντας διαθέτει το μεγαλύτερο σε μήκος σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου στον κόσμο (156.900 χλμ.) και διαχειρίζεται πάνω από 514.200 χλμ. δικτύων διανομής φυσικού αερίου. Η OAO GAZPROM εξάγει φυσικό αέριο σε 31 χώρες της Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Ο βασικός σκοπός της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε είναι η εισαγωγή και πώληση ρωσικού  φυσικού αερίου  στην ελληνική αγορά, στην οποία ήδη δραστηριοποιείται με επιτυχία.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. έχει εξασφαλίσει από την OAO GAZPROM σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου επιπλέον αυτών που έχει συμβολαιοποιήσει η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου της Ελλάδος (ΔΕΠΑ). Οι ποσότητες αυτές ανέρχονται σε 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως έως το 2016 και 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως από το 2016 και μετά.

Η  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. δραστηριοποιείται και στην κατασκευή έργων  υποδομής σε σχέση με το φυσικό αέριο, έχοντας κατασκευάσει στην ελληνική επικράτεια πάνω από 1000 χιλιόμετρα χαλύβδινων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, και πλέον των  340 χιλιομέτρων αγωγών διανομής - χαλύβδινων και πολυαιθυλενίου - μέσης και χαμηλής πίεσης καθώς επίσης και τον βασικό σταθμό συμπίεσης αερίου του Συστήματος Μεταφοράς  και μεγάλο αριθμό μετρητικών-ρυθμιστικών σταθμών και τελικών συνδέσεων διανομής.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. αποτελεί την πιο έμπειρη και αξιόπιστη ιδιωτική εταιρία της χώρας στον τομέα της κατασκευής έργων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου.

 

 

 
 
Λεωφ.Κηφισίας 209, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα T.: +302106141106-115 Φ.: +302106140371 www.copelouzos.gr