ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SITEMAP ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΝΕΑ EN | GR

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Η ELICA GROUP μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ έχει συμπεριλάβει τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα στο χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ιδιοκτησία 2 σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων για την παραγωγή Φωτοβολταϊκών στοιχείων, ενδυναμώνει τον ηγετικό ρόλο του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ στον Φωτοβολταϊκό τομέα στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, στα πλαίσια της πολυετούς και επιτυχημένης δραστηριοποίησής του στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητων Φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 126,82 MW σε περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η Κεντρική Ελλάδα και η Πελοπόννησος.

Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, η εν λόγω επένδυση χαρακτηρίστηκε ως «Στρατηγική Επένδυση» (ΦΕΚ 2459/03.11.2011) και εντάχθηκε στις διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν.3894/2010 ( FastTrack ).

Μέχρι και σήμερα o ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ έχει εγκαταστήσει και θέσει σε εμπορική λειτουργία ιδιόκτητους Φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 180 MW.

 

 

 

 

 

 
 
Λεωφ.Κηφισίας 209, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα T.: +302106141106-115 Φ.: +302106140371 www.copelouzos.gr