ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SITEMAP ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΝΕΑ EN | GR

ΚΙΩΝ ΑΤΕ

Η ΚΙΩΝ ΑΤΕ ιδρύθηκε το 1996 με στόχο να καλύψει την ανάγκη διαχείρισης του συνόλου των σύνθετων και πολύπλοκων ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση ειδικών κατασκευαστικών έργων.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες απευθύνονται τόσο σε πελάτες του ιδιωτικού, όσο και του δημοσίου τομέα οι οποίοι είτε δεν διαθέτουν οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, το οποίο είναι απαραίτητο κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε εξειδικευμένου έργου, είτε διαθέτουν, αλλά αυτό δεν έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί την πολυπλοκότητα και τις συγκεκριμένες ανάγκες τέτοιων έργων.

Η δυνατότητα ενός επιχειρηματικού – επενδυτικού φορέα να μισθώνει τις υπηρεσίες ενός εξειδικευμένου Τεχνικού Συμβούλου, ο οποίος, πέραν του ότι διαθέτει την κατάλληλη μεθοδολογία και τα εργαλεία, έχει συσσωρεύσει σημαντικότατη εμπειρία από τον χειρισμό και την εσωτερική διαχείριση της γνώσης από παρεμφερή έργα, είναι από τα βασικά ζητούμενα, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος αστοχιών στο τμήμα της επένδυσης που συναρτάται με τις κάθε είδους κατασκευές.
  
Η ΚΙΩΝ ΑΤΕ παρέχει λύσεις διαχείρισης «turn-key» για κάθε κλίμακας τεχνικό έργο, συμπεριλαμβανομένης της Ωρίμανσης του Έργου ( Project Maturing ), της Διαχείρισης του Έργου (Project Management) και της Διαχείρισης της Κατασκευής ( Construction Management ).

Η ΚΙΩΝ ΑΤΕ παρέχει επίσης υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στον δημόσιο τομέα καθώς και σε ιδιώτες επενδυτές σε έργα ΣΔΙΤ ( Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ).

Η εταιρεία αποτελεί μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ από το 2000.

 

 

 

 
 
Λεωφ.Κηφισίας 209, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα T.: +302106141106-115 Φ.: +302106140371 www.copelouzos.gr