Προμηθέας GAS Α.Ε.
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ, μέσω της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά φυσικού αερίου.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. είναι μία μικτή Eλληνορωσική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1991 στην Αθήνα.

Μέτοχοί της είναι η GAZPROMEXPORT LLC (100% θυγατρική της PJSC GAZPROM) η οποία ελέγχει το 50% των μετοχών της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. και η PYRSOS HOLDINGS S.A., εταιρεία του Ομίλου Κοπελούζου, η οποία ελέγχει το υπόλοιπο 50%.

Η PJSC GAZPROM είναι ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους παγκοσμίως και ο κυριότερος προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ο ρωσικός ενεργειακός γίγαντας διαθέτει το μεγαλύτερο σε μήκος σύστημα μεταφοράς φθσικού αερίου στον κόσμο (156.900 χλμ.) και διαχειρίζεται πάνω από 514.200 χλμ. δικτύων διανομής φυσικού αερίου. Η PJSC GAZPROM εξάγει φυσικό αέριο σε 31 χώρες παγκοσμίως. Το 2018 η PJSC GAZPROM προμήθευσε την Ευρωπαϊκή αγορά με περίπου 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Το βασικό αντικείμενο της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε είναι η εισαγωγή και πώληση ρώσικου φυσικού αερίου στην Ελληνική αγορά, στην οποία ήδη δραστηριοποιείται με επιτυχία από το φθινόπωρο του 2016 με ετήσιες πωλήσεις της τάξης του 1 δισ. κυβικών μέτρων.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε., έχοντας εξασφαλίσει από την PJSC GAZPROM σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου για τα επόμενα χρόνια μέσω μακροχρόνιας σύμβασης, θα συνεχίσει να προμηθεύει την Ελληνική αγορά με ανάλογες ποσότητες και στο μέλλον.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. δραστηριοποιείται επίσης στην κατασκευή έργων υποδομής σε σχέση με το φυσικό αέριο αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ότι αφορά στον τομέα του φυσικού αερίου, έχει κατασκευάσει στην Ελληνική επικράτεια πάνω από 1.000 χιλιόμετρα αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης και πλέον των 340 χιλιομέτρων αγωγών διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης καθώς επίσης και τον βασικό σταθμό συμπίεσης αερίου του Συστήματος Μεταφοράς αλλά και μεγάλο αριθμό μετρητικών-ρυθμιστικών σταθμών και τελικών συνδέσεων διανομής. Σε ότι αφορά στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E. έχει κατασκευάσει στη Φλώρινα μία θερμοηλεκτρική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο λιγνίτη ισχύος 330 ΜW για λογαριασμό της Δ.Ε.Η.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. αποτελεί την πιο έμπειρη και αξιόπιστη ιδιωτική εταιρία της χώρας στον τομέα της προμήθειας φυσικού αερίου και της κατασκευής ενεργειακών έργων υποδομής.