ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SITEMAP ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΝΕΑ EN | GR

Αιολικά Πάρκα

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για το φαινόμενο του Θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή εξ αιτίας των βλαβερών επιπτώσεων από τις εκπομπές των ρύπων έχει δημιουργήσει καινούργια ζήτηση για καθαρές και ήπιες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική. Σήμερα, η αιολική ενέργεια αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας στον κόσμο, με ραγδαίους ρυθμούς αύξησης ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία. Καθαρή και άφθονη καθίσταται η καλύτερη επιλογή όχι μόνο λόγω των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων, αλλά επίσης επειδή έχει γίνει όλο και περισσότερο ανταγωνιστική με οικονομικούς όρους στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, ιδιαίτερα έναντι των συμβατικών μονάδων φυσικού αερίου.

Ένας από τους κυριότερους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθορίζοντας δεσμευτικούς στόχους στα κράτη μέλη της, σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για την Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό-στόχος συνεισφοράς των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας είναι ίσο με 20 %  μέχρι το έτος 2020, τριπλασιάζοντας την υφιστάμενη εγκατεστημένη ισχύ διείσδυσης, ενώ το ποσοστό για την ηλεκτροπαραγωγή ανέρχεται στο 40%.

Από το 1997, ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, ως πρωτοπόρος στα ενεργειακά θέματα, ενέταξε την αιολική ενέργεια ανάμεσα στις υπόλοιπες επιτυχημένες δραστηριότητες του, γνωρίζοντας ότι αυτή η μορφή ενέργειας θα αποτελέσει το πιο σημαντικό συστατικό του παγκόσμιου ενεργειακού μίγματος στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν. Η ομάδα Ανάπτυξης Αιολικής Ενέργειας του ΟΜΙΛΟΥ είναι από κάθε πλευρά έμπειρη στα θέματα της αιολικής αποτίμησης, ενεργειακής μελέτης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης επιτυχημένων έργων παραγωγής αιολικής ενέργειας. Μεγάλης εμπειρίας στελέχη καταγράφουν, συλλέγουν και αναλύουν ανεμολογικά δεδομένα από πολλές τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ελλάδα με σκοπό τη μεγέθυνση της ανάπτυξης του δυναμικού νέων αιολικών πάρκων.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, μέσω του ELICA GROUP, κοινής εταιρείας της DAMCO ENERGY AE (50%) του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ και της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (50%), ως ένας από τους βασικότερους ηγέτες, συμμετέχει στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, έχει αναπτύξει και κατασκευάσει μεγάλο αριθμό αιολικών πάρκων και υδροηλεκτρικών μονάδων, κατέχοντας σημαντικότατη θέση στην αγορά ΑΠΕ της Ελλάδας, έχοντας θέσει σε λειτουργία  αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 300 MW.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Λεωφ.Κηφισίας 209, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα T.: +302106141106-115 Φ.: +302106140371 www.copelouzos.gr