Αιολικά Πάρκα
Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για το φαινόμενο του Θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή/κρίση, εξ αιτίας των βλαβερών επιπτώσεων από τις εκπομπές των ρύπων έχει δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση για καθαρές και ήπιες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική.

Ένας από τους κυριότερους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθορίζοντας δεσμευτικούς στόχους στα κράτη μέλη της, σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για την Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό-στόχος συνεισφοράς των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας είναι ίσο με 20% μέχρι το έτος 2020, ενώ το ποσοστό για την ηλεκτροπαραγωγή ανέρχεται στο 40%.

Οι εθνικοί στόχοι για την αιολική ενέργεια με ορίζοντα το 2020 δεν θα επιτευχθούν, καθώς υφίσταται ένα έλλειμμα εγκατεστημένης ισχύος αιολικών πάρκων της τάξης των 4500 ΜW. Με βάση τις πρόσφατες διακηρύξεις της νέας διακυβέρνησης και αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), ο στόχος προβλέπεται να αυξηθεί, ακόμη περισσότερο σε σχέση με τον προηγούμενο σχεδιασμό, δηλαδή στο 35% έως το 2030.

Ο εθνικός ενεργειακός προγραμματισμός έχει την προοπτική να εξυπηρετεί το στόχο μίας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2030 και να είναι συμβατός με μία πορεία οικονομίας «μηδενικού άνθρακα» έως το 2050. Το παραπάνω αποτελεί βασική συνιστώσα στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής/κρίσης και είναι σε απόλυτη συμβατότητα με τα αναφερόμενα στη Συμφωνία του Παρισιού.

Από το 1997, ο Όμιλος Κοπελούζου, ως πρωτοπόρος στα ενεργειακά θέματα, ενέταξε την αιολική ενέργεια ανάμεσα στις υπόλοιπες επιτυχημένες δραστηριότητες του, γνωρίζοντας ότι αυτή η μορφή ενέργειας θα αποτελέσει το πιο σημαντικό συστατικό του παγκόσμιου ενεργειακού μίγματος στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν. Η ομάδα Ανάπτυξης Αιολικής Ενέργειας του Ομίλου είναι από κάθε πλευρά έμπειρη στα θέματα της αιολικής αποτίμησης, ενεργειακής μελέτης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης επιτυχημένων έργων παραγωγής αιολικής ενέργειας.

Ο Όμιλος Κοπελούζου, μέσω του ELICA GROUP, κοινής εταιρείας της DAMCO ENERGY AE (50%) του Ομίλου και της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (50%), ως ένας από τους βασικότερους ηγέτες, συμμετέχει στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, έχει αναπτύξει και κατασκευάσει μεγάλο αριθμό αιολικών πάρκων, Φ/Β και υδροηλεκτρικών μονάδων, κατέχοντας σημαντικότατη θέση στην αγορά ΑΠΕ της Ελλάδας, έχοντας θέσει σε λειτουργία αιολικά και Φ/Β πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της τάξης των 450 MW.

Επιπροσθέτως, διαθέτει σε φάση ώριμης αδειοδότησης περισσότερα από 2100 MW Αιολικά Πάρκα στην Ελλάδα, με έμφαση στο Αιγαίο. Ανάμεσά τους, αξίζει να επισημανθεί η ανάπτυξη τόσο μίας συστοιχίας Αιολικών Πάρκων ισχύος 1000 MW στο νησί της Κρήτης, το οποίο έτσι θα μετατραπεί στο μεγαλύτερο πράσινο νησί παγκοσμίως, όσο και του υπεράκτιου Αιολικού Πάρκου της Αλεξανδρούπολης- Θράκης στη Βόρεια Ελλάδα (το πρώτο ρεαλιστικό έργο του είδους του χάρις στο χαμηλό βάθος της θάλασσας).

Στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία του Ομίλου συμπεριλαμβάνονται:

  • Ύπαρξη τεράστιας τεχνικής και αδειοδοτικής εμπειρίας που δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα ανάπτυξης του Ομίλου Κοπελούζου να χειρίζεται όλα τα σχετικά θέματα με μεγάλη επιτυχία.
  • Επινόηση πρωτοπόρων και καινοτόμων λύσεων, αναφορικά με την υλοποίηση συστοιχιών αιολικών πάρκων σε νησιά και τη διασύνδεση τους με την ηπειρωτική χώρα μέσω υποβρυχίων καλωδίων.

Επιπλέον, ο όμιλος έχει ξεκινήσει σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες με την ENEL GREEN POWER (EGP) και την NEK για την ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία αντίστοιχα.

Τον Ιούλιο του 2018, o Όμιλος υπέγραψε μία συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την CHINA ENERGY INTERNATIONAL CORPORATION LTD για την από κοινού ανάπτυξη έργων στον τομέα της αιολικής ενέργειας.