ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SITEMAP ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΝΕΑ EN | GR

Αιολικά Πάρκα

'Εργα που έχουν ολοκληρωθεί

Θυγατρικές εταιρείες του ΟΜΙΛΟΥ έχουν θέσει σε λειτουργία δώδεκα αιολικά πάρκα σε πολλές περιοχές της επικράτειας:

  • στην Εύβοια όπου εγκαταστάθηκε το πρώτο αιολικό πάρκο τον Οκτώβριο του 2001 σε περιοχή  με πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό και συντελεστή εκμετάλλευσης.
  • στη Θράκη, στους νομούς Ροδόπης και Έβρου, αποτελώντας το μεγαλύτερο ενοποιημένο αιολικό πάρκο στην Ελλάδα,  συνολικής ισχύος 62,5 MW. Τα αιολικά πάρκα διασυνδέθηκαν με το δίκτυο της ΔΕΗ μέσω εναερίων γραμμών μεταφοράς και Υποσταθμού Ανυψώσεως Τάσης 20/150 KV στην περιοχή του Κέχρου. Η συνολική διασύνδεση κατασκευάστηκε για πρώτη φορά από ιδιώτη επενδυτή στην Ελλάδα.
  • στα μη διασυνδεδεμένα νησιά της Κρήτης και Ρόδου
  • στην Πελοπόννησο, στους νομούς Αχαΐας και Κορινθίας, με έναρξη λειτουργίας των τελευταίων στις αρχές του 2012.   

Από τον Μάιο του 2007 και μετά από διαπραγματεύσεις με την ENEL (μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη), ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, επεκτείνοντας την ήδη υπάρχουσα συνεργασία του με τον ιταλικό κολοσσό υπέγραψε συμφωνία πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών των προαναφερόμενων εν λειτουργία αιολικών πάρκων (συμπεριλαμβάνοντας και δύο Υδροηλεκτρικά Έργα ισχύος 10 MW).

 

 

 
 
Λεωφ.Κηφισίας 209, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα T.: +302106141106-115 Φ.: +302106140371 www.copelouzos.gr