ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SITEMAP ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΝΕΑ EN | GR

Αιολικά Πάρκα

'Εργα που βρίσκονται σε εξέλιξη

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ συνεχίζει να αναπτύσσεται και να παίζει στρατηγικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκτιμώντας τις μελλοντικές προοπτικές του ως ιδιαίτερα ευοίωνες εξαιτίας των κάτωθι λόγων:

- Ύπαρξη τεράστιας τεχνικής και αδειοδοτικής εμπειρίας που δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα ανάπτυξης του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ να χειρίζεται όλα τα σχετικά θέματα με μεγάλη επιτυχία.

- Επινόηση πρωτοπόρων και καινοτόμων ιδεών, αναφορικά με την υλοποίηση συστοιχιών αιολικών πάρκων και διασύνδεση τους με την απέναντι ακτή μέσω υποβρυχίων καλωδίων.

- Ισχυρότατη οικονομική ευρωστία.

Στα πλαίσια αυτά αναφέρονται ενδεικτικώς τα κάτωθι σημαντικά έργα των οποίων η υλοποίηση αναμένεται στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα:  

  • στον Καφηρέα Ευβοίας αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 180 MW, όπου ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες εργασίες έργων Πολιτικού Μηχανικού.
  • στη Μάνη αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 90 MW.
  • στη Θράκη νέων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 85 MW.
  • στις Κυκλάδες ( Ανδρος, Τήνος, Πάρος, Νάξος ) αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 360 MW.

Το σύνολο των έργων του ΟΜΙΛΟΥ που βρίσκονται σε φάση αδειοδότησης προσεγγίζουν τα 3000 MW. Μεταξύ αυτών χρήζουν ειδικής αναφοράς αφενός το μεγαλύτερο έργο που αναπτύχθηκε ποτέ στη χώρα μας, η υλοποίηση 1000 MW στην Κρήτη, καθιστώντας την το μεγαλύτερο πράσινο νησί παγκοσμίως, μέσω διασύνδεσης με το ηπειρωτικό Σύστημα και αφετέρου το υπεράκτιο έργο στα ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης (το πρώτο ρεαλιστικό της κατηγορίας του εξαιτίας του χαμηλού θαλασσίου βάθους και της μικρής σχετικά απόστασης από την ακτή).

Ο ΟΜΙΛΟΣ εκτός της Ελλάδος έχει  να επιδείξει σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης και στα Βαλκάνια με έμφαση στη Βουλγαρία, όπου βρίσκονται σε ώριμη φάση αδειοδότησης αιολικά πάρκα ισχύος 350 MW.

  • 280  MW μέσω συνδεδεμένων εταιρειών.
  • 70  MW μέσω της θυγατρικής του ΟΜΙΛΟΥ NECO S.A.

Επιπροσθέτως η θυγατρική εταιρεία του ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΙΚΑ Α.Ε. και η Αιγυπτιακή δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού (EEHC) συνεπικουρούμενη από το Αιγυπτιακό Υπουργείο Ηλεκτρισμού και Ενέργειας έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την με αμοιβαίες προσπάθειες, ανάπτυξη 3000 MW αιολικών πάρκων στην περιοχή του Σουέζ και μεταφορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω υποβρύχιας διασύνδεσης στην Ελλάδα και μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη.

 
 
Λεωφ.Κηφισίας 209, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα T.: +302106141106-115 Φ.: +302106140371 www.copelouzos.gr