Ιστορική Αναδρομή
Ημερομηνίες σταθμοί του Ομίλου Κοπελούζου.
1972

Ίδρυση Ομίλου Κοπελούζου από τον Δημήτριο Χρ. Κοπελούζο

1972

Κατασκευή και συναρμολόγηση λεωφορείων σε δύο βιομηχανικές μονάδες στην περιοχή της Θήβας

1975 – 1979

Δραστηριοποίηση στον τομέα πώλησης ανατρεπόμενων φορτηγών, εκσκαφέων, οδοστρωτήρων και μηχανημάτων βαρέως τύπου για χωματουργικά έργα

1980 – 1990

Δραστηριοποίηση στη κατασκευή μονάδων παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ

1991

Ίδρυση Προμηθέας GAS A.E.

1996

Έναρξη κατασκευής δικτύου αγωγών φυσικού αερίου

1997

Ίδρυση Enelco S.A.

1998

Έναρξη κατασκευής λιγνιτικής μονάδας 330 MW στην Φλώρινα

2001
Επένδυση Ομίλου Κοπελούζου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)
2002

Ίδρυση Neco S.A.

2002

Υπογραφή παραχώρησης Μαρίνας Ζεας

2003

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου μήκους 308 km στην Αττική και 1.000 km αγωγών υψηλής πίεσης

2003

Ίδρυση Redex Α.Ε.

2007

Υπογραφή διακρατικής συμφωνίας για την κατασκευή και λειτουργία του πετρελαϊκού αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη

2007

Ίδρυση Interbus Α.Ε.

2008

Έναρξη στρατηγικής συνεργασίας Ομίλου Κοπελούζου – ENEL S.p.A. στις ΑΠΕ

2009

Έναρξη παραγωγής φωτοβολταϊκών από Silcio S.A. & Piritium S.A.

2009

Εγκαίνια εκθεσιακού κέντρου Metropolitan Expo

2013

Επένδυση στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ)

2015

Υπογραφή συμφωνίας παραχώρησης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων

2018

Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την China Energy Investment Corporation Ltd

2019
Επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά 20 έτη
2019

Ο Όμιλος Κοπελούζου επενδύει στην Senfluga – ΔΕΣΦΑ