Κατασκευές – Διαχείριση Εγκαταστάσεων – Υπηρεσίες Εξοικονόμησης Ενέργειας
Μέσω της Redex Α.Ε., ο Όμιλος κατέχει ηγετικό ρόλο στις κατασκευές, στη διαχείριση εγκαταστάσεων και στις υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας.
  • 7 ΒΡΑΒΕΙΑ
    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
  • > 130 000 ΤΜ
    ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
  • ~ 480 000 ΤΜ
    TO ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥ

Η Redex συστάθηκε το 2003 με κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών αμοιβαίου συμφέροντος σε φορείς που κατέχουν κτιριακές εγκαταστάσεις οποιουδήποτε μεγέθους, για παραγωγικούς, στεγαστικούς και επενδυτικούς σκοπούς.

Δραστηριοποιείται στους τομείς παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευής & ανακατασκευής χώρων καθώς και εξοικονόμησης ενέργειας.

Με πολυετή εμπειρία, εξειδικευμένα στελέχη, μακροχρόνιες συνεργασίες και την εγγύηση ποιότητας, σταθερότητας και οικονομικής ευρωστίας που παρέχει ένας ισχυρός Όμιλος, επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες, προσφέροντας στους πελάτες της αποτελεσματικές και ευέλικτες λύσεις, με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Η Redex στοχεύει στο σχεδιασμό έργων υψηλής ποιότητας και απόδοσης, με πυρήνα τη θεμελίωση σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, που λειτουργούν σε κτίρια γραφείων, εμπορικά και εκθεσιακά κέντρα, δίκτυα καταστημάτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κέντρα διανομής, καθώς επίσης και ξενοδοχειακά και οικιστικά συγκροτήματα.

Κατασκευές – Ανακατασκευές
περισσοτερα
Διαχείριση Εγκαταστάσεων
περισσοτερα
Ενεργειακές Υπηρεσίες
περισσοτερα