Όμιλος Κοπελούζου
Ο Όμιλος είναι ένας πλήρως ανεπτυγμένος επιχειρηματικός οργανισμός ο οποίος επενδύει και παρέχει υπηρεσίες σε στρατηγικούς βιομηχανικούς και τεχνολογικούς τομείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Όμιλος Κοπελούζου ιδρύθηκε το 1972 από τον Δημήτριο Χρ. Κοπελούζο με αντικείμενο την κατασκευή λεωφορείων σε δύο βιομηχανικές μονάδες που βρίσκονταν στην περιοχή της Θήβας, 80χλμ. από την Αθήνα. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70, ο ΟΜΙΛΟΣ είχε προμηθεύσει την ελληνική αγορά με το 30% των αστικών λεωφορείων της Αθήνας και το 25% των τουριστικών και υπεραστικών λεωφορείων της χώρας.

Το 1975, ο Όμιλος Κοπελούζου σύναψε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες παραγωγής φορτηγών οχημάτων ενώ την ίδια περίοδο ανέπτυξε και τη μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων πώλησης επιβατηγών αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ο Όμιλος επένδυσε και ανέπτυξε δίκτυο πωλήσεων χωματουργικών μηχανημάτων. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας αυτής, οι δραστηριότητες του Ομίλου επεκτάθηκαν στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης σιδηροδρομικών δικτύων, αναλαμβάνοντας το πρώτο σχετικό έργο στην Ελλάδα, τις τηλεπικοινωνίες της γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί πολλά αντίστοιχα έργα, ευρείας κλίμακας.

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, ο Όμιλος είχε δραστηριοποιηθεί στo project management και στην κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, γεγονός το οποίο έθεσε τα θεμέλια για την ανάπτυξη του Ομίλου στον ενεργειακό τομέα. Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος κατά τα επόμενα τριάντα χρόνια κατασκεύασε ένα σημαντικό αριθμό μονάδων ηλεκτρο-παραγωγής για τη ΔΕΗ, όπως σταθμούς Ντίζελ σχεδόν σε όλα τα ελληνικά νησιά – Υδροηλεκτρικούς – Συνδυασμένου Κύκλου (Combined Cycle) – Λιγνιτικούς.

Το 1991, ιδρύθηκε η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. στην Αθήνα.

Ο Όμιλος Κοπελούζου είναι ο μοναδικός μέτοχος της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. Ο βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή και πώληση του φυσικού αερίου και η κατασκευή έργων υποδομής για τη μεταφορά του φυσικού αερίου. Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. έχει κατασκευάσει το μεγαλύτερο τμήμα των υποδομών Υψηλής Πίεσης για τη μεταφορά του φυσικού αερίου και τη μονάδα παραγωγής ρεύματος με καύσιμο Λιγνίτη για τη ΔΕΗ στην Μελίτη της Φλώρινας.

Σήμερα, βασικούς πυλώνες δραστηριότητας του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας αποτελούν η πώληση φυσικού αερίου, η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κυρίαρχη θέση κατέχουν επίσης, το project management ενεργειακών έργων μεγάλης κλίμακας (αγωγοί μεταφοράς καυσίμων και μονάδες παραγωγής ρεύματος) καθώς και η προμήθεια ενεργειακού εξοπλισμού (Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, Συμπαραγωγή).

Ακόμα έναν επιχειρηματικό άξονα του Ομίλου αποτελούν οι Συμβάσεις Παραχώρησης, όπως αυτή του Εκθεσιακού Κέντρου Athens Metropolitan Expo στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Επιπροσθέτως, ο Όμιλος έχει προβεί σε στρατηγικές επενδύσεις βασικών Έργων Υποδομής με σημαντικότερες τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και τη διαχείριση των 14 μεγάλων περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας μας.

Στον τομέα του Real Estate ο Όμιλος κινείται δυναμικά κατέχοντας σήμερα μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα.

Τέλος, ο Όμιλος Κοπελούζου, μέσω θυγατρικών εταιριών, δραστηριοποιείται στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων (Project Management), στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων (Facility Management) και στην Υπαίθρια Διαφήμιση (Out of Home Advertising).