Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Μέσω της Elica Group, ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται και να παίζει στρατηγικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • 1300 GWH
    ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • 2730 MW
    ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  • 488 MW
    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤEΣ ΑΠΕ
Αιολικά Πάρκα
περισσοτερα
Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα
περισσοτερα
Φωτοβολταϊκά Πάρκα
περισσοτερα
Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί
περισσοτερα
Φωτοβολταϊκά Πλαίσια
περισσοτερα