Συμβατικές Πηγές Ενέργειας
Η κατασκευή της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής στην Αλεξανδρούπολη καθιστά την περιοχή ενεργειακό κόμβο γενικότερα (φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια) για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
 • 820 MW
  Καθαρή Αποδιδόμενη
  Ισχύς
 • Έως 50%
  Καύση Υδρογόνου
  (Η2)
 • 100 Μόνιμες
  800 Κατά Την Κατασκευή
  Θέσεις Εργασίας
Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής
Αλεξανδρούπολης Συνδυασμένου Κύκλου
περισσοτερα