Εμπορία Ενέργειας
Ο Όμιλος έχει μακρόχρονη και αδιάλειπτη παρουσία στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας.
  • 18 ΕΤΗ
    ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • 450 MW
    ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙAΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • 11 ΕΤΗ
    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας
περισσοτερα
Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας
περισσοτερα
Μονάδες Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
περισσοτερα