Φυσικό Αέριο
Ο Όμιλος Κοπελούζου, μέσω της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά φυσικού αερίου.
 • 1 BCM
  ΕΤΗΣΙΕΣ
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 • > 1000 KM
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 • 33 ΕΤΗ
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. ιδρύθηκε το 1991 στην Αθήνα. Ο Όμιλος Κοπελούζου είναι ο μοναδικός μέτοχος της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.

Το βασικό αντικείμενο της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε είναι η εισαγωγή και πώληση φυσικού αερίου στην Ελληνική αγορά, στην οποία ήδη δραστηριοποιείται με επιτυχία από το φθινόπωρο του 2016 με ετήσιες πωλήσεις της τάξης του 1 δισ. m3 φυσικού αερίου.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε., έχοντας εξασφαλίσει μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου για τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να προμηθεύει την Ελληνική αγορά με ανάλογες ποσότητες.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. δραστηριοποιείται επίσης στην κατασκευή έργων υποδομής σε σχέση με το φυσικό αέριο αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ότι αφορά στον τομέα του φυσικού αερίου, έχει κατασκευάσει στην Ελληνική επικράτεια πάνω από 1.000 χιλιόμετρα αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης και πλέον των 340 χιλιομέτρων αγωγών διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης, ενώ πρόσφατα έχει αναλάβει σε κοινοπραξία με την DAMCO ENERGY Α.Ε. την κατασκευή του αγωγού Φυσικού Αερίου Δυτικής Μακεδονίας στη Β. Ελλάδα, συνολικού μήκους 160km. Επίσης, έχει κατασκευάσει τον βασικό σταθμό συμπίεσης αερίου του Συστήματος Μεταφοράς στη Νέα Μεσημβρία αλλά και μεγάλο αριθμό μετρητικών-ρυθμιστικών σταθμών και τελικών συνδέσεων διανομής.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιήθηκε στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου ανοίγοντας τον δρόμο για την απελευθέρωση της αγοράς αυτής και αποτελεί την πιο έμπειρη και αξιόπιστη ιδιωτική εταιρία της χώρας στον τομέα της προμήθειας φυσικού αερίου και της κατασκευής ενεργειακών έργων υποδομής.