Ακίνητη Περιουσία
Ο Όμιλος Κοπελούζου διαθέτει και διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων υψηλής αναγνωρισιμότητας επαγγελματικών και οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα.
  • 31 ΕΤΗ
    ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  • > 75 000 τμ
    ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  • > 55 000 τμ
    ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΘΕΡΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Η προσεκτική επιλογή ποιοτικών ακινήτων σε κύριους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας και σε προνομιακές περιοχές κυρίως της νησιωτικής χώρας, χαρακτηρίζουν το χαρτοφυλάκιο της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου.

Η μακρόχρονη εμπειρία του Ομίλου στην ανάπτυξη και διαχείριση επαγγελματικών ακινήτων εξασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ ποιότητας κατασκευής, αρχιτεκτονικής σύνθεσης, λειτουργικότητας που σε συνδυασμό με την υψηλής ποιότητας υπηρεσιών καθιστούν τα ακίνητα ιδανικά για την στέγαση κάποιων εκ των πλέον γνωστών πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας. Ενδεικτικά εταιρείες όπως οι Dupont, Ecolab, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Πρεσβείες κλπ. στεγάζονται σε ακίνητα του Ομίλου Κοπελούζου.

Στον τομέα των οικιστικών ακινήτων ο Όμιλος έχει αναπτύξει πλήθος πολυτελών κατοικιών προσφέροντας υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και σχεδιασμού, αντισεισμικότητας και ασφάλειας. Η συνεργασία με επώνυμα μελετητικά γραφεία και η εμπειρία του Ομίλου στην επίτευξη υψηλής ποιότητας έργων καθιστούν τα ακίνητα του σημείο αναφοράς στην Ελληνική αγορά.