Νέα & Ανακοινώσεις
2023
Feb21
Από τις 21 Φεβρουαρίου 2023 ο Όμιλος Κοπελούζου κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε
Επιστροφή σε ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ