Νέα & Ανακοινώσεις
2010
Mar1
Πρόταση του Ομίλου Κοπελούζου για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων συνολικής ισχύς 1005 MW στην Κρήτη

Κρήτη – Το μεγαλύτερο «Πράσινο» Νησί παγκοσμίως

Η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση της Κρήτης σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους, αλλά ανεπαρκείς, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής οδηγούν σε συνεχείς διακοπές ρεύματος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, προκαλώντας ανυπολόγιστη οικονομική ζημία, ειδικά κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής κίνησης.

Επιπλέον, οι παλαιοί πετρελαϊκοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, παρότι ιδιαίτερα ρυπογόνοι, είναι εγκατεστημένοι στα όρια του οικιστικού περιβάλλοντος όπως στα Λινοπεραμάτα και στα Χανιά, ενώ για τη λειτουργία τους έχουν επιβληθεί στο παρελθόν υψηλά πρόστιμα.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ έχει προβεί στην πρόταση για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.005MW αντιμετωπίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τόσο την ανεπάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Το έργο έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προβλέπει απόλυτα αρμονική κατανομή των αιολικών πάρκων κατά μήκος του νησιού. Η τοποθέτηση τους θα γίνει σε δυσπρόσιτες βουνοκορφές, μακριά από περιοχές τουριστικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων ικανοποιεί στο ακέραιο το σύνολο των κριτηρίων του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, έχει επιλεγεί η χρήση ανεμογεννητριών σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να εγκατασταθούν οι λιγότερες δυνατές ανεμογεννήτριες.

Στην πρόταση του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ περιλαμβάνεται και η υλοποίηση ενός οράματος πολλών ετών, αυτού της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Ηπειρωτική Χώρα. Αυτό θα γίνει μέσω υποβρύχιου καλωδίου που θα εκκινεί από την περιοχή Κορακιά Ηρακλείου και θα καταλήγει στο ΚΥΤ Αχαρνών Αττικής.

Το συνολικό ύψος της επενδυτικής πρότασης μαζί με την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανέρχεται στα €2δις.

Το συγκεκριμένο έργο θα ωφελήσει πολλαπλά τόσο την Κρήτη, όσο και την Ελλάδα γενικότερα.

Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα του έργου θα είναι:

  • Η μακροπρόθεσμη εξασφάλιση των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης.
  • Η μόνιμη επίλυση των συνεχών διακοπών ρεύματος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς – τουριστικούς μήνες.
  • Απαλλαγή από την λειτουργία των παλαιών και επιβλαβών για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων πετρελαϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Οι Δήμοι και οι κάτοικοι των περιοχών όπου θα εγκατασταθούν τα Αιολικά Πάρκα θα ωφεληθούν οικονομικά. Αναλυτικότερα αναμένονται σημαντικά οικονομικά έσοδα της τάξης των € 4 εκ. για τους Δήμους ετησίως, ενώ οι κάτοικοι των περιοχών στις οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν τα αιολικά πάρκα, εκτιμάται ότι δεν θα πληρώνουν λογαριασμό ρεύματος στη ΔΕΗ.
  • Ενίσχυση της τοπικής απασχόληση τόσο στο στάδιο κατασκευής του έργου όσο και στο στάδιο λειτουργίας των αιολικών πάρκων. Στη φάση κατασκευής του έργου εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν περισσότεροι από 1.000 ντόπιοι εργαζόμενοι, ενώ θα αξιοποιηθούν και τοπικοί εργολάβοι για την εκτέλεση των έργων.

Σε εθνικό επίπεδο θα προκύψει και οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος, εξαιτίας της σημαντικής μείωσης των αερίων ρύπων. Με την υλοποίηση της επένδυσης, οι παλιοί, ανεπαρκείς και ρυπογόνοι πετρελαϊκοί σταθμοί θα τεθούν σε ψυχρή εφεδρεία ενώ νεότεροι σταθμοί, όπως αυτός του Αθερινόλακκου, θα μετατραπούν σε σταθμούς με καύσιμο το φυσικό αέριο το οποίο θα καταφθάνει στη Κρήτη σε συμπιεσμένη μορφή (CNG). Ως εκ τούτου θα επέλθει σημαντική μείωση των αερίων ρύπων με αποτέλεσμα να μειωθεί το ύψος των προστίμων που θα υποχρεούται να καταβάλλει η ΔΕΗ σε ετήσια βάση. Επίσης, θα αποφευχθεί η εγκατάσταση θερμοηλεκτρικής μονάδας στην Κορακιά, για την οποία η ΔΕΗ θα δαπανούσε κεφάλαια ύψους €500εκ.

Επιπρόσθετα, θα υπάρξουν άμεσα οφέλη και στον τομέα του Τουρισμού λόγω της παγκόσμιας προβολής της Κρήτης ως του «Μεγαλύτερου Πράσινου Νησιού Παγκοσμίως», καθώς η παρουσία των αιολικών πάρκων θα προσελκύει τουρίστες και ερευνητές, και τους χειμερινούς μήνες, για να δουν και να μελετήσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις, όπως γίνεται ήδη στα νησιά Σάμσο στη Δανία και Ουτσίρα στην Νορβηγία. Τέλος, η εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικών Πάρκων θα αποτελέσει και την βάση για την ίδρυση «Ενεργειακής Ακαδημίας Α.Π.Ε.» στην Κρήτη, ενώ και οι υπάρχοντες εκπαιδευτικοί φορείς της Κρήτης θα επωφεληθούν μέσω της σύνδεσης στην πράξη των εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων με έργα Αειφόρου Ανάπτυξης.

Επιστροφή σε ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ