Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής
Αλεξανδρούπολης Συνδυασμένου Κύκλου
 • 840 MW
  Απόδοση Συνδυασμένου Κύκλου
 • 5 ΤWh
  Ετήσια Παραγωγή
 • Α' Τρίμηνο 2024
  Εκτιμώμενη
  Εμπορική λειτουργία

Η μονάδα θα εγκατασταθεί στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης και θα αποτελείται από έναν αεριοστρόβιλο τελευταίας τεχνολογίας και έναν ατμοστρόβιλο σε κοινό άξονα με μια (1) γεννήτρια. Η εγκατεστημένη ισχύς της μονάδας θα είναι 840 MW και το καύσιμο θα είναι αποκλειστικά φυσικό αέριο. Η σύνδεση της μονάδας με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα γίνει στο ΚΥΤ Νέας Σάντας, τερματικό σημείο και της διασυνδετήριας γραμμής 400 kV Maritza East – Νέα Σάντα.

Το έργο έχει λάβει την Απόφαση ‘Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν στο τελευταίο τρίμηνο του 2021 και να ολοκληρωθούν στο πρώτο τρίμηνο 2024.

Το έργο του σταθμού παραγωγής ενέργειας θα τονώσει την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, τόσο στην φάση κατασκευής όσο και στην φάση λειτουργίας. Περαιτέρω θα δημιουργήσει μια παράλληλη οικονομία, ενώ σε συνδυασμό με τα άλλα έργα που υπάρχουν η σχεδιάζονται στην περιοχή, θα την καταστήσει ένα πραγματικό ενεργειακό κόμβο.