Ηλεκτρική Διασύνδεση “GREGY”
Από το 2008 ο Όμιλος Κοπελούζου αναπτύσσει το εμβληματικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου (GREGY), το οποίο θα μετατρέψει την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μεταφέροντας καθαρή ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ένα έργο που θα αλλάξει τα δεδομένα που γνωρίζαμε για την ενέργεια στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, είναι αυτό που αναπτύσσει με γρήγορο και μεθοδικό τρόπο η Elica Mediterranean Electrical Interconnection S.M. S.A, μέλος του Ομίλου Κοπελούζου και αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου με την Ελλάδα. Πρόκειται για το έργο που είναι γνωστό με το όνομα «GREGY- Elica Interconnector» και που λαμβάνει την σταθερή υποστήριξη των δύο κρατών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το έργο έχει ενταχθεί στην 6η λίστα έργων PCI/PMI, καθώς και στο πλαίσιο Global Gateway της Ε.Ε., το οποίο περιλαμβάνει έργα υψηλής στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική λύση για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών, συνδέοντας απευθείας την Αίγυπτο με την ηπειρωτική Ελλάδα χωρίς ενδιάμεσα σημεία προσαιγιάλωσης.

Το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο με δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς ενέργειας και συνολικού αναμενόμενου προϋπολογισμού 4.2 δις. Ευρώ, που θα μεταφέρει 100% πράσινη ενέργεια που παράγεται από μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αίγυπτο, ωφελώντας τόσο τους οικιακούς και επιχειρηματικούς καταναλωτές, στην Ελλάδα και στις γειτονικές Ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα θα καταστεί ένας σημαντικός πράσινος ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και ευρύτερα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί του θετικού πράσινου ενεργειακού αποτυπώματος του έργου: 3.000 μεγαβάτ πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας θα μεταφέρονται από την Αίγυπτο στην Ελλάδα, τα οποία θα παράγονται από 9,5 GW Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που θα κατασκευάσει και λειτουργήσει ο Όμιλος Κοπελούζου στην Αίγυπτο. Τα 3.000 αυτά μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας που θα μεταφέρει το έργο GREGY, θα αντικαταστήσουν 4,5 bcm φυσικού αερίου ετησίως και θα μειώσουν τις εκπομπές CO2 κατά 10 εκατ. τόνους ετησίως.

Εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή του GREGY στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και στην ταχύτερη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Στην πραγματικότητα, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Αιγύπτου, που οραματίστηκε ο Δημήτρης Κοπελούζος το 2008 και που πλέον προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς, είναι το μόνο ενεργειακό έργο που δίνει απάντηση στο διττό πρόβλημα της εποχής μας: φθηνή ενέργεια- πράσινη ενέργεια, ενισχύοντας, την ίδια ώρα σημαντικά την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και την οικονομία.

Είναι χαρακτηριστικό, πως η πράσινη ενέργεια που θα μεταφέρει το GREGY θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε σχέση με τις τιμές της ενέργειας σήμερα. Και, παράλληλα, η ενέργεια αυτή θα είναι αποκλειστικά πράσινη ενέργεια που θα παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές και όχι από ορυκτά καύσιμα, όπως είναι το φυσικό αέριο.

Το έργο ταυτίζεται απόλυτα με την ενεργειακή στρατηγική της Ευρώπης προς τον εξηλεκτρισμό των ενεργειακών συστημάτων και την τροφοδότησή τους με καθαρή πράσινη ενέργεια, υποστηρίζοντας την ταχύτερη μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία και ενεργειακή ασφάλεια.

Αυτή η θετική διάσταση του GREGY ενισχύεται ακόμη περισσότερο αν συνυπολογίσει κανείς την χρήση της μεταφερόμενης ενέργειας: περίπου το ένα τρίτο θα καταναλώνεται στην Ελλάδα, το ένα τρίτο θα εξάγεται σε γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ένα τρίτο θα χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, για παραγωγή πράσινου υδρογόνου, με τη μεγαλύτερη ποσότητα αυτού του υδρογόνου να εξάγεται και αυτό στις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί καθιστούν την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο το πιο στρατηγικά σημαντικό ενεργειακό έργο στην ευρύτερη περιοχή, του οποίου ο θετικός αντίκτυπος εκτείνεται πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Το GREGY είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη δημιουργία πράσινων ενεργειακών διαδρόμων που θα συνδέουν τον Νότο με τον Βορρά και δείχνει τη στρατηγική κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη στο πλαίσιο της ενεργειακής ασφάλειας και της πράσινης μετάβασης.