Ηλεκτρική Διασύνδεση “GREGY”
Ο Όμιλος Κοπελούζου αναπτύσσει από το 2008 το μεγαλόπνοο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου το οποίο θα καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο μεταφέροντας καθαρή ενέργεια στην Ευρώπη.

Ένα έργο που ετοιμάζεται να αλλάξει τα δεδομένα που γνωρίζαμε για την ενέργεια στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, είναι αυτό που αναπτύσσει πολύ μεθοδικά η Elica S.A, μέλος του Ομίλου Κοπελούζου και αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου με την Αττική. Πρόκειται για το έργο που είναι γνωστό με το όνομα «GREGY- Elica Interconnector» και που ήδη έχει κερδίσει την υποστήριξη των δύο κρατών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το έργο είναι υποψήφιο για ένταξη στην 6η λίστα έργων PCI/PMI. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική λύση για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών, συνδέοντας απευθείας την Αίγυπτο με την ηπειρωτική Ελλάδα χωρίς ενδιάμεσα σημεία προσαιγειάλωσης.

Το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο με δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς ενέργειας και συνολικού προϋπολογισμού 4.2 δις. Ευρώ, που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της Αιγύπτου, θα ωφελήσει τόσο τους οικιακούς καταναλωτές, όσο και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτό τον τρόπο η χώρα μας θα καταστεί ένας σημαντικός ενεργειακός κόμβος «πράσινης» ενέργειας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη.

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί του θετικού ενεργειακού αποτυπώματος του έργου: 3.000 μεγαβάτ πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας θα μεταφέρονται από την Αίγυπτο στην Ελλάδα, τα οποία θα παράγονται από 9,5 GW Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που θα κατασκευάσει και λειτουργήσει ο Όμιλος Κοπελούζου στην Αίγυπτο. Τα 3.000 αυτά μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας που θα μεταφέρει το έργο GREGY, θα αντικαταστήσουν 4,5 bcm φυσικού αερίου ετησίως και θα μειώσουν τις εκπομπές CO2 κατά 10 εκατ. τόνους ετησίως.

Εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή του GREGY στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και στην ταχύτερη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Στην πραγματικότητα, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Αιγύπτου, που οραματίστηκε ο Δημήτρης Κοπελούζος το 2008 και που πλέον προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς, είναι το μόνο ενεργειακό έργο που δίνει απάντηση στο διττό πρόβλημα της εποχής μας: φθηνή ενέργεια- πράσινη ενέργεια, ενισχύοντας, την ίδια ώρα σημαντικά την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας.

Είναι χαρακτηριστικό, πως η πράσινη ενέργεια που θα μεταφέρει το GREGY θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε σχέση με τις τιμές της ενέργειας σήμερα. Και, παράλληλα, η ενέργεια αυτή θα προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές και όχι από ορυκτά καύσιμα, όπως είναι το φυσικό αέριο.

Το έργο ταυτίζεται απόλυτα με την ενεργειακή στρατηγική της Ευρώπης προς τον εξηλεκτρισμό των ενεργειακών συστημάτων και την τροφοδότησή τους με καθαρή πράσινη ενέργεια, με σκοπό την ταχύτατη διείσδυση των ΑΠΕ και την απεξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα.

Αυτή η θετική διάσταση του GREGY ενισχύεται ακόμη περισσότερο αν συνυπολογίσει κανείς την χρήση της μεταφερόμενης ενέργειας: περίπου το ένα τρίτο θα καταναλώνεται στην Ελλάδα από τις ελληνικές οικογένειες και τις ελληνικές βιομηχανίες, το ένα τρίτο θα εξάγεται σε γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ένα τρίτο θα χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, για παραγωγή πράσινου υδρογόνου, με τη μεγαλύτερη ποσότητα αυτού του υδρογόνου να εξάγεται και αυτό στις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. Παράγοντες που όλοι μαζί, καθιστούν την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο ένα στρατηγικής σημασίας ενεργειακό έργο, του οποίου ο θετικός αντίκτυπος ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας δείχνοντας την στρατηγική κατεύθυνση που πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη στην προσπάθεια της να εξασφαλίσει ταχύτερα ενεργειακή ασφάλεια και πράσινη μετάβαση.