Διαχείριση Εγκαταστάσεων
  • Παρουσία Σε 35 νομούς
    ΑΠΟ ΤΟΥΣ 54 ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  • ~ 480 000 τμ
    TO ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥ
  • 80 ΜW
    ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Οι οργανισμοί πρέπει να είναι το ίδιο ευέλικτοι όσο και οι άνθρωποι που τους απαρτίζουν. Κατά συνέπεια, οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στις κύριες δραστηριότητες του οργανισμού και να μην αναλώνονται σε εργασίες εκτός αυτού.

Η διαχείριση ακινήτων ως λειτουργία των οργανισμών, αναπτύσσεται παράλληλα και πρέπει πλέον να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τους, καλύπτοντας την τεχνολογική πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις των κτιριακών υποδομών.

Κατά συνέπεια, όλη η γνώση και η εμπειρία που κατέχουμε στο χώρο, χρησιμοποιείται με κύριο στόχο την ανάληψη αυτών των καθηκόντων και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας μας προς όφελος του πελάτη, μέσω της σωστής λειτουργίας των εγκαταστάσεών του.

Η REDEX προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις τεχνικής διαχείρισης και λειτουργίας σε όλο το φάσμα των κτιριακών εγκαταστάσεων και δικτύων. Εφαρμόζοντας ευέλικτα προγράμματα συντήρησης και υιοθετώντας περιβαλλοντικά υπεύθυνες και διεθνώς δοκιμασμένες πρακτικές, η εταιρεία εγγυάται την σωστή λειτουργία και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής των εγκαταστάσεων, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στους πελάτες της και προστατεύοντας την αξία της επένδυσής τους.

Εκμεταλλευόμενη τις οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνει από την επιμέλεια ενός σημαντικού αριθμού ακινήτων και εγκαθιστώντας έξυπνα συστήματα διαχείρισης κτιρίων εξοικονομούμε χρόνο και χρήμα στους πελάτες μας, απαλλάσσοντάς τους από τον πολύπλοκο και χρονοβόρο συντονισμό πολλαπλών συνεργείων και συνεργατών.

Η συνολική διαχείριση των εγκαταστάσεων γίνεται από μία κεντρική υπηρεσία και ένα μόνο συμβόλαιο, με ενιαίο προκαθορισμένο ετήσιο κόστος.

Μεταξύ των πελατών μας συγκαταλέγονται κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, που λειτουργούν σε κτίρια γραφείων, καταστήματα, εμπορικά και εκθεσιακά κέντρα, κέντρα διανομής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και οικιστικά συγκροτήματα.