Ελληνικά Περιφερειακά Αεροδρόμια
Στη διάρκεια της 40-ετούς περιόδου παραχώρησης, η Fraport Greece είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη των 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων.
 • €1.53 δις
  καταβολή εφάπαξ τιμήματος προς το ΤΑΙΠΕΔ
 • 30.1 ΕΚΑΤ.
  ΕΠΙΒΑΤΕΣ / 2019
 • €400 εκατ.
  επενδύσεις εντός των πρώτων 4 ετών

Στις 11 Απρίλιου 2017 η FRAPORT GREECE A.E. (με μετόχους την γερμανική Fraport AG και τον Όμιλο Κοπελούζου) ανέλαβε την λειτουργία των δεκατεσσάρων (14) Ελληνικών περιφερειακών έπειτα από διεθνή διαγωνισμό που διενεργήθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ).

Για την ανάληψη των αεροδρομίων η FRAPORT GREECE A.E. κατέβαλλε εφάπαξ προκαταβολικό τίμημα ύψους €1.530 δις. στο ΤΑΙΠΕΔ, το μεγαλύτερο τίμημα παραχώρησης στην ιστορία της χώρας και κατά τη διάρκεια της παραχώρησης θα καταβάλλει επιπλέον ετησίως:

 • Πληρωμή €22.9 εκατ., αναπροσαρμοζόμενο με τον πληθωρισμό.
 • Ποσό ίσο με το 28.5% των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων.
 • Πληρωμές προς την ΥΠΑ και την Πολεμική Αεροπορία.

Εντός των πρώτων 4 ετών θα υλοποιηθούν έργα ύψους περίπου €400 εκατ., ενώ για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης τα έργα θα ξεπεράσουν το ύψος των €1.4 δισ.

Τα ποσά αυτά θα επενδυθούν για την αναβάθμιση, ανακαίνιση, επέκταση αλλά και για την κατασκευή νέων τερματικών σταθμών, κατά περίπτωση, καθώς και την αναβάθμιση των διαδρόμων και της πίστας των αεροδρομίων. Το επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι το 2021 έχει ξεκινήσει και υπάρχουν ήδη απτές βελτιώσεις στα ανακαινιζόμενα αεροδρόμια.

Το στελεχιακό δυναμικό της FRAPORT GREECE A.E. ανέρχεται σε 700 άτομα για τη στελέχωση των κεντρικών γραφείων διοίκησης και των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.

Παράλληλα εκτιμάται ότι θα προκύψουν επιπλέον περίπου 1000 νέες θέσεις εργασίας από τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν μέσω της αύξησης των τουριστών και της περαιτέρω ενίσχυσης των τουριστικών υποδομών στις περιοχές των περιφερειών των αεροδρομίων, με παράλληλη τόνωση των τοπικών κοινωνιών.

Η FRAPORT GREECE A.E. έχει αναλάβει τη λειτουργία, τη διαχείριση, την ανάπτυξη και τη συντήρηση των αεροδρομίων Ακτίου, Χανίων, Καβάλας, Κεφαλλονιάς, Κέρκυρας, Κω, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης, Σκιάθου, Θεσσαλονίκης και της Ζακύνθου.