Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας
Οι δραστηριότητες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου διενεργούνται μέσω της NECO Α.Ε. μίας μεικτής εταιρείας με την Βουλγαρική Δημόσια Επιχείρηση Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΝΕΚ EAD.
  • 18 ΕΤΗ
    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ 5 ΧΩΡΕΣ
  • 450 MW
    ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙAΣ
  • 650 GWH
    πωλήσεις ανά έτος

H NECO A.E. είναι μια μικτή ελληνοβουλγαρική εταιρεία που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2002 στην Αθήνα. Μέτοχοί της είναι η κρατική εταιρεία παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας της Βουλγαρίας NEK EAD κατά 50%, η Προμηθέας Gas Α.Ε. κατά 25% και η NOVAERA A.E. κατά 25%.

Η NECO A.E. κατέχει ηγετική θέση στην αγορά εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, διαθέτοντας άδεια ισχύος 450 MW  και εισάγοντας σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας  από τη Βουλγαρία στο ελληνικό σύστημα, ενώ έχει σημαντική δραστηριοποίηση στα Ελληνο-Ιταλικά και Ελληνο-Τουρκικά σύνορα με την εισαγωγή – εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα τελευταία χρόνια η NECO A.E. έχει επιτύχει ιδιαίτερα μεγάλες πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διεθνών διασυνδέσεων της Ελλάδας.

Η εταιρία έχει θέσει ως στόχο την κατασκευή καινούριων σταθμών παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και αιολικά πάρκα τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας, στη γείτονα χώρα Βουλγαρία, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σταθερή παραγωγική βάση.