Ενεργειακές Υπηρεσίες
Το τμήμα Energy Services της Redex εξειδικεύεται στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών λύσεων με στόχο και αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους συντήρησης της εγκατάστασης.
  • 7 ΒΡΑΒΕΙΑ
    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
  • 26 300 TN
    ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ CO2 ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΕΤΙΑ
  • 36.8 EKατ. KWH
    ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΕΤΙΑ

Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών και επιστημονικών συνεργατών του τμήματος Energy Services της Redex προχωρά σε καταγραφή του ενεργειακού ίχνους κάθε εγκατάστασης, αντλώντας πολύτιμες πληροφορίες για την ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Εφαρμόζοντας συνδυαστικές λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες για κάθε εγκατάσταση, σχεδιάζει και υλοποιεί καίριες επεμβάσεις στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, επιτυγχάνοντας σημαντική βελτίωση της λειτουργίας, της ποιότητας ισχύος και της συνολικής ενεργειακής απόδοσης.

Παράλληλα, παρέχει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου των υποδομών, με σκοπό την ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, τα οποία συμμετέχουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στο συνολικό ενεργειακό κόστος.

Η εξοικονόμηση ενέργειας που εγγυάται η Redex τεκμηριώνεται από εξειδικευμένα συστήματα μέτρησης και πιστοποίησης τα οποία βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Η Redex προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις «pay-as-you-save», σύμφωνα με τις οποίες το κόστος της επένδυσης δεν επιβαρύνει τον πελάτη, αλλά αποπληρώνεται μέσα από το όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται.