Φωτοβολταϊκά Πλαίσια
Μέσω των "Piritium Α.Ε." και "Silcio Α.Ε.", ο Όμιλος Κοπελούζου διαθέτει δύο εργοστάσια στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας για την παραγωγή φωτοβολταϊκών πλακιδίων, κυψελών και πλαισίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου.

Μέσω των θυγατρικών εταιρειών του «Piritium Α.Ε.» και «Silcio Α.Ε.», ο Όμιλος Κοπελούζου διαθέτει δύο εργοστάσια στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας για την παραγωγή φωτοβολταϊκών πλακιδίων (wafers), κυψελών (cells) και πλαισίων (modules) πολυκρυσταλλικού πυριτίου.

Η PIRITIUM Α.Ε. χρησιμοποιεί κατάλληλο για φωτοβολταϊκές εφαρμογές πυρίτιο (SoGSi) με σκοπό την παραγωγή περίπου 33 MWp πλακιδίων πολυπυριτίου (wafers).

Η SILCIO Α.Ε. έχει την ικανότητα παραγωγής φωτοβολταϊκών κυψελών (cells) ισχύος 30 MWp και φωτοβολταϊκών πλαισίων (modules) ισχύος 24 MWp.