Κατασκευές – Ανακατασκευές
  • > 250 000 ΤΜ
    ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
  • 12 ΣΗΜΕΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
    ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  • € 90 ΕΚΑΤ.
    ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2022

Η REDEX Α.Ε. προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και ευέλικτες λύσεις ανακατασκευής, ανακαίνισης και τροποποίησης κτιρίων, γραφείων, ξενοδοχείων, καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων αναλαμβάνοντας την παράδοση σύνθετων και απαιτητικών έργων ως προς τις προδιαγραφές και τον χρόνο παράδοσης, έτοιμων προς χρήση από τον πελάτη.

Διαθέτοντας στελέχη με μεγάλη εμπειρία και συσσωρευμένη τεχνογνωσία στο χώρο των κατασκευών, η εταιρεία είναι σε θέση να υλοποιεί έργα υψηλών απαιτήσεων που διακρίνονται για τη σύγχρονη αισθητική τους άποψη, τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Με γνώμονα τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη, αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και διαμόρφωσης χώρων μέσω του τμήματος σχεδιασμού, που αποτελείται από ομάδα έμπειρων αρχιτεκτόνων και διακοσμητών, με δυνητική επιλογή την επέκταση της συνεργασίας και στην παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Ακινήτων.

Ανάλογα με τις εκάστοτε προδιαγραφές, τις απαιτήσεις και τον προϋπολογισμό κάθε έργου, καλύπτουμε τον σταθερό και κινητό εξοπλισμό των επαγγελματικών χώρων, χρησιμοποιώντας εξατομικευμένες λύσεις ή δοκιμασμένα προϊόντα ελληνικών και διεθνών οίκων.

Το πελατολόγιο μας, στον τομέα των κατασκευών, περιλαμβάνει έργα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μεγάλων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, πρεσβειών και αφορά σε χώρους γραφείων, καταστήματα, εμπορικά κέντρα κ.α.