Κατασκευή Ενεργειακών Έργων
Κατά την διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, ο Όμιλος κατέχει ηγετικό ρόλο στην κατασκευή ενεργειακών έργων.
  • 170 MW
    Εγκατεστημένο δυναμικό στο μη διασυνδεδεμένο δίκτυο
  • 350 MW
    Εγκατεστημένο δυναμικό στο διασυνδεδεμένο δίκτυο
  • ΠΡΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
    ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Ο Όμιλος Κοπελούζου κατέχει ηγετικό ρόλο στην κατασκευή ενεργειακών έργων και δραστηριοποιείται στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε μεγάλους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσω της DAMCO ENERGY Α.Ε έχει κατασκευάσει Σταθμούς Υδροηλεκτρικούς, Diesel, Θερμοηλεκτρικούς με καύσιμο Λιγνίτη, Combined Cycle με καύσιμο Diesel και Φυσικό Αέριο.

Χαρακτηριστικά έργα του ομίλου σε αυτόν τον τομέα:

Κατασκευή Λιγνιτικής Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής 330 MW στην περιοχή της Φλώρινας (ΑΗΣ Μελίτης).

Δυο Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί 2 x 60 MW στην περιοχή Συκιά και 2 x 80 MW στην περιοχή Πευκόφυτο, επί του ποταμού Αχελώου (υπό κατασκευή).

Στον τομέα της συμπαραγωγής η προμήθεια της πρώτης μονάδας συμπαραγωγής με αεριοστρόβιλο που εγκαταστάθηκε στη χώρα μας, ισχύος 1.2 MWe και με καύσιμο φυσικό αέριο, στη βιομηχανία κεραμικών ΚΟΘΑΛΗΣ Α.Ε.

Η προμήθεια 4 x 2.4 MWe μονάδων βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων.