Φωτοβολταϊκά Πάρκα
Η Elica Group, μέλος του Ομίλου Κοπελούζου, έχει συμπεριλάβει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα στο χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η ELICA GROUP, μέλος του Ομίλου Κοπελούζου έχει συμπεριλάβει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα στο χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ιδιοκτησία δυο σύγχρονων και καθετοποιημένων βιομηχανικών μονάδων για την παραγωγή φωτοβολταϊκών στοιχείων, κυττάρων και πλαισίων, ενδυναμώνει τον ηγετικό ρόλο του Ομίλου Κοπελούζου στον τομέα των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ο Όμιλος Κοπελούζου, στα πλαίσια της πολυετούς και επιτυχημένης δραστηριοποίησής του στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητων φωτοβολταϊκών σταθμών σε περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια.

Μέχρι σήμερα o Όμιλος Κοπελούζου έχει εγκαταστήσει και θέσει σε εμπορική λειτουργία ιδιόκτητους φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 16 MW, ενώ διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο Φ/Β πάρκων υπό αδειοδότηση.