Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί
Ο Όμιλος Κοπελούζου μέσω της Elica Group είναι ενεργός στην ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Ο Όμιλος Κοπελούζου μέσω του ELICA GROUP είναι επίσης ενεργός στην ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Η ορεινή μορφολογία της Ελλάδας με ψηλά βουνά και δάση, σε συνδυασμό με βροχές και χιονοπτώσεις, δημιουργούν ωφέλιμες συνθήκες για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση υδροηλεκτρικών σταθμών.

Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αποτίμηση των υδρολογικών συνθηκών, τον σχεδιασμό, τις μελέτες σκοπιμότητας, την ανάλυσης στοιχείων περιβάλλοντος, την ανάλυση κόστους, τον χρονικού προγραμματισμό, τη διαχείριση έργου, την κατασκευή και λειτουργία υδροηλεκτρικών σταθμών.

Έχουν ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία δύο έργα: το πρώτο στον ποταμό Ιναχό, στη θέση Περιβόλι του δήμου Σπερχειάδος, πλησίον της πόλης της Λαμίας, με εγκατεστημένη ισχύ 4.5 MW και το δεύτερο στον ποταμό Γλαύκο στο νομό Αχαΐας, με εγκατεστημένη ισχύ 5.5 MW.

Επίσης εταιρείες του ομίλου συλλέγουν και αναλύουν υδρολογικά δεδομένα από πολλές περιοχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας με σκοπό την ανάπτυξη νέων έργων.