Υποδομές Ενέργειας – ΔΕΣΦΑ
 • 56,6 TWh
  Εγχώρια Ζήτηση φ.α
 • 86,2 TWh
  Συνολική Ζήτηση φ.α συμπ. Εξαγωγών
 • € 535 εκατ.
  ΤΙΜΗΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ TOY 66%

Ο Όμιλος Κοπελούζου, δραστηριοποιείται στη μεταφορά φυσικού αερίου, μέσω της συμμετοχής του στη SENFLUGA ENERGY INFRASTRUCTURE HOLDINGS S.A. η οποία εξαγόρασε το Δεκέμβριο του 2018 στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού το 66% του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Η εταιρεία του Ομίλου Κοπελούζου, DAMCO ENERGY Α.Ε., εισήλθε στη μετοχική σύνθεση της Senfluga εξαγοράζοντας ποσοστό 10%.

Τα υπόλοιπα μέλη της Senfluga (Snam SpA, η Enagas Internacional SLU και Fluxys SA) είναι οι τρεις μεγαλύτεροι Ευρωπαίοι Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου, οι οποίοι επίσης είναι μέτοχοι του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP).

Η επένδυση της Damco ήταν αποτέλεσμα του παραγωγικού διαλόγου μεταξύ των δύο μερών με τη συναλλαγή να διέπεται από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με εκείνους της εξαγοράς του ΔΕΣΦΑ από τη Senfluga ενώ είναι σύμφωνη με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Ο ΔΕΣΦΑ είναι ιδιοκτήτης και υπεύθυνος για τη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη:

Του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) που μεταφέρει Φυσικό Αέριο από τα Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας και της Tουρκίας, τον Trans Adriatic Pipeline (TAP) καθώς και από τον τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στη νήσο Ρεβυθούσα, σε καταναλωτές συνδεδεμένους με το δίκτυο ΕΣΦΑ στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Το ΕΣΦΑ αποτελείται από:

 • Τον Κεντρικό Αγωγό μεταφοράς αερίου μήκους 512 χλμ. και πίεσης σχεδιασμού 70 barg (διαμέτρου 36’’ και 30’’ ) και τους κλάδους αυτού συνολικού μήκους 953,20 χλμ. Κατά μήκος του κεντρικού αγωγού και των κλάδων είναι εγκατεστημένοι σταθμοί βαλβιδοστασίων, σταθμοί ξεστροπαγίδων, σύστημα καθοδικής προστασίας του αγωγού από φαινόμενα διάβρωσης και καλώδιο οπτικών ινών για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος ελέγχου λειτουργίας, επικοινωνιών και τηλεχειρισμού.
 • Τους Μετρητικούς Σταθμούς των Σημείων Εισόδου «ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ», «ΚΗΠΟΙ», «ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ» και «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» του ΕΣΜΦΑ.
 • Το Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας, που διαθέτει: τρεις (3) δεξαμενές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 000 m3 ΥΦΑ, εγκαταστάσεις εκφόρτωσης πλοίων ΥΦΑ συνολικής δυναμικότητας εκφόρτωσης 7.250 m3 ΥΦΑ/ώρα, και εγκαταστάσεις Αεριοποίησης ΥΦΑ συνολικής δυναμικότητας αεριοποίησης 1.400 m3 ΥΦΑ/ώρα.
 • Το Σταθμό Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης,
 • Τους Μετρητικούς και Ρυθμιστικούς σταθμούς Φυσικού Αερίου,
 • Τα Κέντρα Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης Νοτίου Τομέα (Πάτημα Μαγούλας) και εναλλακτικά στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης Βόρειου Τομέα (Νέα Μεσήμβρια Θεσσαλονίκης),
 • Τα Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων Σιδηροκάστρου, Ανατολικής Ελλάδος, Βορείου Ελλάδος, Κεντρικής Ελλάδος, Νοτίου Ελλάδος και Πελοποννήσου,
 • Το σύστημα Τηλελέγχου και Τηλεπικοινωνιών.