Νέα & Ανακοινώσεις
2018
Jul5
Υλοποίηση Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ China Energy και του Ομίλου Κοπελούζου

Η κινεζική εταιρεία CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION Ltd, η οποία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός ενέργειας στο κόσμο, τόσο από συμβατικές όσο και από ανανεώσιμες πηγές, και η μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου από άνθρακα στον κόσμο, και ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους της Ελλάδας με πολυσχιδείς δραστηριότητες σε τομείς όπως η ενέργεια και οι υποδομές, ανακοινώνουν την έναρξη της στρατηγικής τους συνεργασίας με την είσοδο της CHINA ENERGY στο μετοχικό κεφάλαιο σημαντικού χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων που κατασκευάζει ο Όμιλος Κοπελούζου, καθώς και την από κοινού υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της συνεργασίας τους και στους συμβατικούς σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η συνεργασία των δύο Ομίλων τόσο στον τομέα της πράσινης ενέργειας όσο και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στοχεύει να επεκταθεί στα Βαλκάνια αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κ. Δημήτρης Κοπελούζος, ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου Κοπελούζου δήλωσε: «Ο Όμιλός μας πιστεύει στην καθαρή ενέργεια και στις προοπτικές της Ελλάδας. Η συνεργασία μας με την CHINA ENERGY είναι άριστη και εδράζεται στη σοβαρότητα, την αξιοπιστία και τη συνέπεια των δύο πλευρών. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία αυτή θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων και θα προάγει την ενεργειακή βιομηχανία της Ελλάδας, αλλά και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και κινέζικων εταιρειών σε πολλούς τομείς της οικονομίας».

Σχετικά με την CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION Ltd

Η China Energy είναι μια πρόσφατα ιδρυθείσα εταιρεία μετά την συγχώνευση της China Guodian Corporation και της Shenhua Group η οποία έγινε με την έγκριση του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας. Η εταιρεία συστήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2017 με μετοχικό κεφάλαιο 132 δισ. κινεζικά RMB (που αντιστοιχεί σε 17,028 δισ. ευρώ), με συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 1.826,35 δισ. κινεζικά RMB (που αντιστοιχεί σε 235,6 δισ. ευρώ), 66 θυγατρικές και 350.000 υπαλλήλους. Με έδρα το Πεκίνο, η China Energy διαθέτει 7 εταιρείες εισηγμένες στα χρηματιστήρια στη Shanghai και στη Shenzhen και 3 εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Hong Kong. Αποτελεί παγκοσμίως το μεγαλύτερο παραγωγό άνθρακα, το μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα και από αιολικά, καθώς και το μεγαλύτερο παραγωγό χημικών και υγρών καυσίμων από άνθρακα. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πρωτογενούς και δευτερογενούς ενέργειας στην Κίνα.

Η China Energy έχει οκτώ επιχειρηματικές μονάδες που περιλαμβάνουν την παραγωγή άνθρακα, την ηλεκτροπαραγωγή από άνθρακα, τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες, την υδροηλεκτρική παραγωγή, τις μεταφορές, την παραγωγή χημικών, την περιβαλλοντική τεχνολογία και τη χρηματοδότηση βιομηχανικών έργων. Είναι μια σημαντική κρατική εταιρεία με απευθείας επιτήρηση από την κεντρική Κυβέρνηση της Κίνας και μια από τις πρωτοπόρους κρατικές επενδυτικές εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION Ltd: www.csec.com

Σχετικά με τον Όμιλο Κοπελούζου

Ο Όμιλος Κοπελούζου είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους της Ελλάδας με πολυσχιδείς δραστηριότητες, ο οποίος ειδικεύεται σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας και της βιομηχανίας, όπου η εμπειρία του και οι γνώσεις του μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση βιομηχανικών και τεχνολογικών έργων μεγάλης κλίμακας, καθώς και άλλων αντίστοιχων έργων υποδομής. Βασικοί τομείς δραστηριότητας του Ομίλου είναι: τα Έργα Ηλεκτροπαραγωγής και το Φυσικό Αέριο, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Ανάπτυξη και Διαχείριση Αεροδρομίων, τα Ακίνητα/Real Estate, ο Τουρισμός, τα Εκθεσιακά & Συνεδριακά Κέντρα και η Υπαίθρια Διαφήμιση.

Φωτογραφία 1 από αριστερά: Dr Ling Wen, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της China Energy, Weng Jieming, Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Εποπτείας & Διαχείρισης Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων της Κίνας, Δημήτριος Κοπελούζος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Κοπελούζου.

Επιστροφή σε ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ