Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη
Ο Όμιλος Κοπελούζου, μέσω της DAMCO ENERGY Α.Ε. δραστηριοποιείται στις πωλήσεις, εγκαταστάσεις και ενοικιάσεις ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.
 • > 600 ΜW
  Συνολική ισχύς μισθωμένων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
 • 6 Μήνες
  για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Αεριοστροβιλικής μονάδας 13.2 MW (Σαντορίνη 2014)
 • > 10 εγκατεστημένες
  Ηλεκτροπαραγωγές μονάδες βάσης στα Ελληνικά νησιά

Ο Όμιλος Κοπελούζου, μέσω της DAMCO ENERGY Α.Ε. δραστηριοποιείται στις πωλήσεις, εγκαταστάσεις και ενοικιάσεις Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών.

Σε συνεργασία με διεθνείς οίκους, έχει προμηθεύσει την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) καθώς και αρκετές βιομηχανίες με μονάδες παραγωγής από ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.

Μέσω εξειδικευμένων συνεργείων συντηρεί ένα σημαντικό αριθμό μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (CEGIELSKI – SULZER, MAN, WARTSILA, GMT, FINCANTIERI), εγκατεστημένων κυρίως στους Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΗ στα νησιά, προμηθεύοντας όπου απαιτείται τα σχετικά ανταλλακτικά (καινούρια ή ανακατασκευασμένα).

Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην ενοικίαση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και έχει υπογράψει σημαντικό αριθμό Συμβάσεων με την ΔΕΗ για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης του καλοκαιριού τόσο στο διασυνδεδεμένο σύστημα (Μεγαλόπολη) όσο και σε διάφορα νησιά (Ρόδος, Κρήτη, Σαντορίνη, Πάρος, Μύκονος, Κως). Επίσης έχει δραστηριότητες και στο εξωτερικό, όπου επίσης έχει συνάψει σημαντικές συμβάσεις (Κύπρος κλπ).

Ο Όμιλος μπορεί να παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που συνδέονται με την ενοικίαση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, όπως μεταφορά, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση κατά τη διάρκεια της ενοικίασης καθώς και την απεγκατάσταση με τη λήξη της Σύμβασης.

Χαρακτηριστικά έργα του Ομίλου σε αυτόν τον τομέα:

 • Στον τομέα των μονάδων βάσεως με κινητήρες ντίζελ, η προμήθεια με το κλειδί στο χέρι 4 ηλεκτροπαραγωγών ζευγών x 12.3 MW στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων (Κρήτη), 2 x 13 MW στον ΑΗΣ Σορωνής (Ρόδος), 2 x 6.3 MW + 1 x 12.3 MW στον ΑΣΠ Σάμου, 1 x 11 MW + 1 x 12.3 MW στον ΑΣΠ Χίου, κλπ.
 • Στον τομέα των αεριοστροβιλικών μονάδων, η προμήθεια με το κλειδί στο χέρι μιας μονάδας 13.2 MW στον ΑΣΠ Θήρας, ένα fast-track έργο που ολοκληρώθηκε σε μόλις 6 μήνες από τη λήψη της παραγγελίας.
 • Στον τομέα των φορητών μονάδων, η προμήθεια στη ΔΕΗ (Κως) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, ισχύος 2.5 MW με καύσιμο μαζούτ (συνολικά έχουν προμηθευτεί στην ΔΕΗ 9 φορητές μονάδες με καύσιμο μαζούτ).
 • Εγκατάσταση με το “κλειδί στο χέρι” στο σταθμό της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 35 MW για την κάλυψη των φορτίων θερινής αιχμής την περίοδο 2008-2011.
 • Εγκατάσταση με το “κλειδί στο χέρι” στο σταθμό της ΑΗΚ στο Βασιλικό – Κύπρου, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 45 MW για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (2011-2012).
 • Εγκατάσταση με το “κλειδί στο χέρι” στη Ρόδο ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 15 MW και στη Θήρα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 8 MW, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2018.
 • Εγκατάσταση με το “κλειδί στο χέρι” στην Κρήτη, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 35 MW για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2019.

Η DAMCO ENERGY SA απο το 2021 εφαρμόζει ένα ενιαίο Συστήμα Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001