Μονάδες Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ο Όμιλος διαθέτει Άδειες Παραγωγής για ισάριθμους Σταθμούς Κεντρικής Αποθήκευσης, ισχύος 225 MW και 150 MW έκαστος, σε κατάλληλες εκτάσεις εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ) της Αλεξανδρούπολης και της Πάτρας.
  • 825 MW
    Συνολικής ισχύος
  • 5
    Αδειες Παραγωγής
  • 2.800 MWh
    Χωρητικότητα

Ο διακηρυγμένος ευρωπαϊκά στόχος της ενεργειακής μετάβασης από την εποχή των ορυκτών στην εποχή των ανανεώσιμων, περνά και μέσα από την αποτελεσματικότερη διαχείριση του υπάρχοντος ενεργειακού εφοδιασμού. Στην κατεύθυνση αυτή, η χρήση του απαραίτητου αριθμού, ισχύος και κατανομής κεντρικών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας αποδεικνύεται ως πιο βέλτιστος και ώριμος τεχνολογικά τρόπος, ο οποίος θα επιτρέψει την ταχύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα.

Γι’ αυτό, οι Άδειες Παραγωγής για ισάριθμους Σταθμούς Κεντρικής Αποθήκευσης, ισχύος 225 MW και 150 MW έκαστος, σε κατάλληλες εκτάσεις εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ) της Αλεξανδρούπολης και της Πάτρας αντίστοιχα είναι κομβικής σημασίας.

Σημειώνεται πως και εδώ ο Όμιλος Κοπελούζου, υπήρξε πρωτοπόρος καθώς είναι ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που έλαβε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύο Άδειες Παραγωγής για την ανάπτυξη Μονάδων Κεντρικής Αποθήκευσης στον Ελλαδικό χώρο. Παράλληλα, έχει λάβει και Άδειες Παραγωγής για αντίστοιχο Σταθμό Κεντρικής Αποθήκευσης ισχύος 300 MW στην περιοχή της Κοζάνης, 50 MW στην περιοχή της Βοιωτίας και 50 MW στην περιοχή της Μαγνησίας.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των ως άνω έργων του, η εταιρεία ELICA του Ομίλου Κοπελούζου, βρίσκεται σήμερα σε εκτεταμένες συζητήσεις με σημαντικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται παγκοσμίως στον τομέα της Αποθήκευσης Ενέργειας, προκειμένου να αναπτύξει συνέργειες στοχεύοντας στη βέλτιστη, από τεχνοοικονομικής πλευράς, οριστικοποίηση του σχεδιασμού και τελική υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων του.