Συμπαραγωγή
Η συμπαραγωγή, δηλαδή η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας

Η συμπαραγωγή, δηλαδή η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, θεωρείται παγκοσμίως μια από τις πιο σημαντικές τεχνολογίες στην ενεργειακή παραγωγή διότι συνδυάζει την εξοικονόμηση ενέργειας με την πιο αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Αυτός είναι και ο λόγος που διαδόθηκε ταχύτατα στην Ευρώπη, ενώ η ανάπτυξή της στην Ελλάδα, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για την ελληνική βιομηχανία και τον εμπορικό τομέα.

Ο ΟΜΙΛΟΣ έχει δυναμική συμμετοχή σε έργα συμπαραγωγής τόσο για βιομηχανικές μονάδες, όσο και για τον τριτογενή τομέα, όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.τ.λ. λόγω της υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας του, της εμπειρίας του σε ενεργειακά έργα καθώς και του πρωταγωνιστικού του ρόλου στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΜΙΛΟΣ, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με διάφορες ελληνικές βιομηχανίες, όπως και με άλλους μεγάλους πελάτες, για την εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής, καθώς, τέτοιου είδους επενδύσεις, έχουν το πλεονέκτημα για τον πελάτη του μικρού χρόνου απόσβεσης και της μεγάλης αξιοπιστίας του εξοπλισμού.

Ήδη έχει προμηθεύσει σε διάφορους πελάτες 10 μονάδες συμπαραγωγής/εκμετάλλευσης βιοαερίου, συνολικής ισχύος άνω των 16MW.

Η εκτεταμένη εμπειρία σε συνδυασμό με την άριστη γνώση, τόσο της διεθνούς όσο και της εγχώριας αγοράς, επιτρέπουν στον ΟΜΙΛΟ την εξεύρεση εκείνων των λύσεων που ικανοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις τεχνικές και χρηματοδοτικές απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

Χαρακτηριστικά έργα του ΟΜΙΛΟΥ στον τομέα αυτό αποτελούν:

  • Η προμήθεια της πρώτης μονάδας συμπαραγωγής με αεριοστρόβιλο που εγκαταστάθηκε στην χώρα μας, ισχύος 1,2 MWe και με καύσιμο φυσικό αέριο, στην βιομηχανία κεραμικών ΚΟΘΑΛΗΣ Α.Ε.
  • Η προμήθεια 4 x2,4 MWe μονάδων βιοαερίου στον ΧΥΤΑ  Άνω Λιοσίων.