Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα
Η ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, είναι ένα ακόμη εμβληματικό έργο που προετοιμάζει ο Όμιλος Κοπελούζου, επιταχύνοντας την πράσινη μετάβαση της χώρας.
  • 216 MW
    Συνολικής ισχύος
  • Mοναδική Άδεια Παραγωγής
    Στην Ελλάδα Σήμερα
  • 14 Α/Γ
    των 15 MW

Η Elica, εταιρεία μέλος του Ομίλου Κοπελούζου, διαθέτει σήμερα τη μόνη άδεια παραγωγής για Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα στην Ελλάδα. Το 2012, η εταιρεία έλαβε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την Άδεια Παραγωγής για την εγκατάσταση 216 MW σε υπεράκτιο αιολικό πάρκο σε περιοχή νότια της Αλεξανδρούπολης.